Ga naar hoofdinhoud

Kinderdagverblijf

Ons kinderdagverblijf is geopend van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen. Wij zijn geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur.

In totaal hebben wij zes groepen op het kinderdagverblijf. Eén van deze groepen is verticaal, hier worden kinderen van 0-4 jaar opgevangen. De andere vijf groepen zijn horizontaal, hier worden kinderen binnen een bepaalde leeftijdscategorie opgevangen. Zo hebben we twee babygroepen (0-1,5 jaar), één dreumesgroep (1,5-2,5 jaar) en twee peutergroepen (2,5-4 jaar). Als ouder is het mogelijk om aan te geven welk type groep uw voorkeur heeft. De planning bekijkt vervolgens de mogelijkheden en probeert zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen.

Kinderdag-verblijf

Ons kinderdagverblijf is geopend van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen. Wij zijn geopend van 7.30 uur tot 18.30 uur.

In totaal hebben wij zes groepen op het kinderdagverblijf. Eén van deze groepen is verticaal, hier worden kinderen van 0-4 jaar opgevangen. De andere vijf groepen zijn horizontaal, hier worden kinderen binnen een bepaalde leeftijdscategorie opgevangen. Zo hebben we twee babygroepen (0-1,5 jaar), één dreumesgroep (1,5-2,5 jaar) en twee peutergroepen (2,5-4 jaar). Als ouder is het mogelijk om aan te geven welk type groep uw voorkeur heeft. De planning bekijkt vervolgens de mogelijkheden en probeert zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen.

Dagritme

9.30 uur: fruit met water of thee.

12.00 uur: warme biologische maaltijd met water of thee.

15.00 uur: cracker, aangevuld met wat groente zoals paprika, komkommer, tomaat, etc. en water, thee of melk.

17.00 uur: de kinderen krijgen nog iets kleins aangeboden zoals komkommer of paprika.

Vanaf 16.00 uur kunt u uw kind ophalen. Wilt u hem/haar eerder ophalen, geen probleem maar geeft u dit even door aan de leiding op de groep.

Verticale groep

Op deze groep vangen wij de kinderen van 0-4 jaar op. Op vrijdag werken er twee pedagogisch medewerkers op de groep en bestaat de groep uit maximaal 12 kinderen. Op maandag tot en met donderdag werken er drie pedagogisch medewerkers op de groep en zijn er maximaal 16 kinderen aanwezig. Op deze groep is het fantastisch om te zien hoe kinderen van verschillende leeftijden samen optrekken. De groteren helpen de kleinen en andersom trekken de kleine kinderen zich in hun ontwikkeling op aan de grote kinderen. Ook worden er regelmatig meerdere kinderen uit één gezin op deze groep opgevangen, zo zijn broertjes en zusjes ook samen op de dagen dat ouders werken. De activiteiten worden aangeboden op het niveau van het kind, dus in de praktijk houdt dit in dat de leidsters gedurende de dag zo nu en dan opsplitsen en zich richten op een bepaalde de leeftijd.

Verticale groep

Op deze groep vangen wij de kinderen van 0-4 jaar op. Op vrijdag werken er twee pedagogisch medewerkers op de groep en bestaat de groep uit maximaal 12 kinderen. Op maandag tot en met donderdag werken er drie pedagogisch medewerkers op de groep en zijn er maximaal 16 kinderen aanwezig. Op deze groep is het fantastisch om te zien hoe kinderen van verschillende leeftijden samen optrekken. De groteren helpen de kleinen en andersom trekken de kleine kinderen zich in hun ontwikkeling op aan de grote kinderen. Ook worden er regelmatig meerdere kinderen uit één gezin op deze groep opgevangen, zo zijn broertjes en zusjes ook samen op de dagen dat ouders werken. De activiteiten worden aangeboden op het niveau van het kind, dus in de praktijk houdt dit in dat de leidsters gedurende de dag zo nu en dan opsplitsen en zich richten op een bepaalde de leeftijd.

Babygroep

Op onze babygroepen vangen wij de allerkleinste kinderen op, allen in de leeftijd van 0-1,5 jaar. Op maandag, dinsdag en donderdag werken er 3 pedagogisch medewerkers op de groep en bestaan de groepen uit maximaal 14 kinderen. Op woensdag en vrijdag werken twee pedagogisch medewerkers op de groep en bestaan de groepen uit maximaal 9 kinderen. De groepsgrootte is afhankelijk van de leeftijden van de kinderen, hierin volgen wij de wet. Doordat veel kinderen hetzelfde dagritme volgen is er rust op de groep.

Babygroep

Op onze babygroepen vangen wij de allerkleinste kinderen op, allen in de leeftijd van 0-1,5 jaar. Op maandag, dinsdag en donderdag werken er 3 pedagogisch medewerkers op de groep en bestaan de groepen uit maximaal 14 kinderen. Op woensdag en vrijdag werken twee pedagogisch medewerkers op de groep en bestaan de groepen uit maximaal 9 kinderen. De groepsgrootte is afhankelijk van de leeftijden van de kinderen, hierin volgen wij de wet. Doordat veel kinderen hetzelfde dagritme volgen is er rust op de groep.

Dreumesgroep

Op onze dreumesgroep vangen wij de kinderen in de leeftijd van 1,5-2,5 jaar op. Op deze groep werken per dag 2 of 3 pedagogisch medewerkers, dit is afhankelijk van het aantal kinderen wat aanwezig is. De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen per dag. Op deze leeftijd volgen alle kinderen hetzelfde ritme wat veel rust geeft op de groep.

Dreumes-groep

Op onze dreumesgroep vangen wij de kinderen in de leeftijd van 1,5-2,5 jaar op. Op deze groep werken per dag 2 of 3 pedagogisch medewerkers, dit is afhankelijk van het aantal kinderen wat aanwezig is. De groep bestaat uit maximaal 16 kinderen per dag. Op deze leeftijd volgen alle kinderen hetzelfde ritme wat veel rust geeft op de groep.

Peutergroep

Op onze peutergroepen vangen wij de kinderen van 2,5-4 jaar op. Op deze groepen werken per dag 2 pedagogisch medewerkers en zijn er maximaal 16 kinderen aanwezig. De kinderen op deze groep zijn alweer wat groter en in staat om gerichte activiteiten uit te voeren. Hier wordt door onze pedagogisch medewerkers op ingespeeld door het aanbieden van activiteiten passend bij de leeftijd van de kinderen. Ook op deze groep volgen we het dagritme maar zijn er ook al kinderen die stoppen met het middagslaapje. Als de jongere kinderen slapen krijgen de kinderen die wakker zijn een rustige activiteit aangeboden.

Peuter-groep

Op onze peutergroepen vangen wij de kinderen van 2,5-4 jaar op. Op deze groepen werken per dag 2 pedagogisch medewerkers en zijn er maximaal 16 kinderen aanwezig. De kinderen op deze groep zijn alweer wat groter en in staat om gerichte activiteiten uit te voeren. Hier wordt door onze pedagogisch medewerkers op ingespeeld door het aanbieden van activiteiten passend bij de leeftijd van de kinderen. Ook op deze groep volgen we het dagritme maar zijn er ook al kinderen die stoppen met het middagslaapje. Als de jongere kinderen slapen krijgen de kinderen die wakker zijn een rustige activiteit aangeboden.

Peuterplusgroep

Op maandag, dinsdag en donderdag tijdens schoolweken volgen de kinderen van 3 jaar en 4 maanden tot 4 jaar een eigen programma, dit noemen wij de Peuterplusgroep. Rond 9.00 uur gaan de grotere kinderen naar een aparte ruimte waar twee pedagogisch medewerkers een programma verzorgen. Dit is al wat meer toegespitst op de basisschool en zodoende een goede voorbereiding. Voor de lunch gaan de kinderen weer naar hun eigen groep en volgen daar in de middag een programma. De kinderen die achterblijven op de peutergroep krijgen daar een activiteit aangeboden, gericht op hun leeftijd. Tijdens schoolvakantie is er geen peuterplusgroep.

Peuter-plusgroep

Op maandag, dinsdag en donderdag tijdens schoolweken volgen de kinderen van 3 jaar en 4 maanden tot 4 jaar een eigen programma, dit noemen wij de Peuterplusgroep. Rond 9.00 uur gaan de grotere kinderen naar een aparte ruimte waar twee pedagogisch medewerkers een programma verzorgen. Dit is al wat meer toegespitst op de basisschool en zodoende een goede voorbereiding. Voor de lunch gaan de kinderen weer naar hun eigen groep en volgen daar in de middag een programma. De kinderen die achterblijven op de peutergroep krijgen daar een activiteit aangeboden, gericht op hun leeftijd. Tijdens schoolvakantie is er geen peuterplusgroep.

Tarieven 2024

Aantal dagenAantal opvang uren per maandKosten 2024 per maandUurtarief
1 dag48 uur€ 518, 40€ 10,80
2 dagen96 uur€ 1.036,80€ 10,80
3 dagen144 uur€ 1.555,20€ 10,80
4 dagen192 uur€ 2.073,60€ 10,80
5 dagen240 uur€ 2.592,00€ 10,80

Wanneer u werkt is het mogelijk om kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst. Dit kunnen wij niet voor u doen aangezien de kinderopvangtoeslag vastgesteld wordt op basis van uw inkomen. U kunt in bovenstaand overzicht het aantal uren en het uurtarief vinden, dit heeft u nodig voor de aanvraag.

Het LRK (Landelijk Register Kinderopvang) nummer van ons kinderdagverblijf is: 104054931.

Tarieven 2024

Aantal dagenAantal opvang uren per maandKosten 2024 per maandUurtarief
1 dag48 uur€ 518, 40€ 10,80
2 dagen96 uur€ 1.036,80€ 10,80
3 dagen144 uur€ 1.555,20€ 10,80
4 dagen192 uur€ 2.073,60€ 10,80
5 dagen240 uur€ 2.592,00€ 10,80

Wanneer u werkt is het mogelijk om kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst. Dit kunnen wij niet voor u doen aangezien de kinderopvangtoeslag vastgesteld wordt op basis van uw inkomen. U kunt in bovenstaand overzicht het aantal uren en het uurtarief vinden, dit heeft u nodig voor de aanvraag.

Het LRK (Landelijk Register Kinderopvang) nummer van ons kinderdagverblijf is: 104054931.

Inspectierapport
kinderdagverblijf

Iedere kinderopvangorganisatie wordt geïnspecteerd door de GGD. Dit betreft een onaangekondigde inspectie. Ons meest recente inspectierapport vindt u hier.

Download inspectierapport

Inspectierapport
kinderdagverblijf

Iedere kinderopvangorganisatie wordt geïnspecteerd door de GGD. Dit betreft een onaangekondigde inspectie. Ons meest recente inspectierapport vindt u hier.

Back To Top