Ga naar hoofdinhoud

Inschrijfformulier
Kinderdagverblijf

Gegevens ouder/verzorger 1

Persoonlijke gegevens:
Aanhef:
  • - selecteer aanhef -
  • De Heer
  • Mevrouw
- selecteer aanhef -
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Voornaam:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Achternaam:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Geboortedatum:
Selecteer geboortedatum
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
BSN nummer:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Adres + huisnummer:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Postcode:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Woonplaats:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Contactgegevens:
Telefoon privé:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Mobiele telefoon:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Telefoon werk:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Beroep
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Email adres:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens ouder/verzorger 2

Persoonlijke gegevens:
Aanhef:
  • - selecteer aanhef -
  • De Heer
  • Mevrouw
- selecteer aanhef -
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Voornaam:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Achternaam:
Dit veld is verplicht
Dit veld is verplicht
Geboortedatum:
Selecteer geboortedatum
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
BSN nummer:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Adres + huisnummer:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Postcode:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Woonplaats:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Contactgegevens:
Telefoon privé:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Mobiele telefoon:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Telefoon werk:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Beroep
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Email adres:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Gegevens kind

Persoonlijke gegevens:
Aanhef:
  • - selecteer aanhef -
  • Jongen
  • Meisje
- selecteer aanhef -
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Voornaam:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Achternaam:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Geboortedatum:
Selecteer geboortedatum
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
BSN nummer:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Gezondheid gegevens:
Volgt u kind een dieet? Zo ja, wat voor?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Wordt uw kind ingeënt? Zo ja, waarvoor?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Wordt uw kind ingeënt? Zo ja, waarvoor?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Huisarts:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Telefoonnummer Huisarts:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Zorgverzekering:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Polisnummer:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Plaatsing

Keuze plaatsing mogelijkheden:
Naar welke school gaat uw kind?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Zijn er meerdere kinderen geplaatst? Zo ja, wie?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Ingangsdatum:
Gewenste plaatsing (per 1e of 16e van de maand)
Selecteer geboortedatum
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Eerste keus:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Tweede keus:
U kunt een 2e keus aangeven voor het geval de 1ste keus dag(en) vanaf de plaatsingsdatum niet beschikbaar zijn. Uiteraard zorgen wij ervoor dat u over gaat naar de 1ste keus dag(en) op het moment dat deze beschikbaar kom(t)en.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Heeft u de Algemene Voorwaarden gelezen?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Bent u op de hoogte van onze tarieven?
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Verstrekken gegevens
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Ter info: ons pedagogisch beleid ligt ter inzage op kantoor of is hier te lezen
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Eventuele op- en/of aanmerkingen:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Belangrijk!
Het inschrijfgeld bedraagt € 22,50 en dit kunt u voldoen op rekeningnummer NL61INGB0660557282 t.n.v. Kinderopvang 't Woudlopertje in Nieuw-Vennep. Dit inschrijfgeld is per gezinsadres, en hoeft dus eenmalig te worden voldaan. Voor volgende kinderen in een gezin hoeft dus niet nog een keer te worden betaald. Nadat wij uw betaling hebben ontvangen wordt uw inschrijving in behandeling genomen. Wanneer u uw inschrijving intrekt op het moment dat u nog op de wachtlijst staat, wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd. Deze inschrijving geeft niet automatisch het recht op een plaats. De overeenkomst tot opvang ontstaat op het moment dat het plaatsingsbewijs getekend is.

De opzegtermijn voor beëindiging van de overeenkomst bedraagt één maand en gaat één maand voor plaatsing in. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Vanaf één maand na ingangsdatum hebben beide partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen met inachtneming van de opzegtermijn.

** 't Woudlopertje is verplicht de Belastingdienst inzage te geven in de administratie zodat deze gekoppeld kan worden aan de administratie van de Belastingdienst. Om deze reden vragen wij de BSN nummers van u en uw kind en deze registreren wij bij uw gegevens. Dit is vastgelegd in de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen (AWIR). Uw gegevens zullen binnen 't Woudlopertje strikt vertrouwelijk worden behandeld.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!

Vragen over
Kinderopvang
’t Woudlopertje?

Heeft u vragen over ons kinderdagverblijf? Neem dan gerust contact met ons op!

Contact >
Back To Top