skip to Main Content

Inschrijfformulier
Kinderdagverblijf

Gegevens ouder/verzorger 1

Persoonlijke gegevens:
Aanhef:
  • - selecteer aanhef -
  • De Heer
  • Mevrouw
- selecteer aanhef -
Field is required!
Voornaam:
Field is required!
Achternaam:
Field is required!
Geboortedatum:
Selecteer geboortedatum
Field is required!
BSN nummer:
Field is required!
Adres + huisnummer:
Field is required!
Postcode:
Field is required!
Woonplaats:
Field is required!
Contactgegevens:
Telefoon privé:
Field is required!
Mobiele telefoon:
Field is required!
Telefoon werk:
Field is required!
Beroep
Field is required!
Email adres:
Field is required!

Gegevens ouder/verzorger 2

Persoonlijke gegevens:
Aanhef:
  • - selecteer aanhef -
  • De Heer
  • Mevrouw
- selecteer aanhef -
Dit veld is verplicht
Voornaam:
Field is required!
Achternaam:
Dit veld is verplicht
Geboortedatum:
Selecteer geboortedatum
Field is required!
BSN nummer:
Field is required!
Adres + huisnummer:
Field is required!
Postcode:
Field is required!
Woonplaats:
Field is required!
Contactgegevens:
Telefoon privé:
Field is required!
Mobiele telefoon:
Field is required!
Telefoon werk:
Field is required!
Beroep
Field is required!
Email adres:
Field is required!

Gegevens kind

Persoonlijke gegevens:
Aanhef:
  • - selecteer aanhef -
  • Jongen
  • Meisje
- selecteer aanhef -
Field is required!
Voornaam:
Field is required!
Achternaam:
Field is required!
Geboortedatum:
Selecteer geboortedatum
Field is required!
BSN nummer:
Field is required!
Gezondheid gegevens:
Volgt u kind een dieet? Zo ja, wat voor?
Field is required!
Wordt uw kind ingeënt? Zo ja, waarvoor?
Field is required!
Wordt uw kind ingeënt? Zo ja, waarvoor?
Field is required!
Huisarts:
Field is required!
Telefoonnummer Huisarts:
Field is required!
Zorgverzekering:
Field is required!
Polisnummer:
Field is required!

Plaatsing

Keuze plaatsing mogelijkheden:
Naar welke school gaat uw kind?
Field is required!
Zijn er meerdere kinderen geplaatst? Zo ja, wie?
Field is required!
Ingangsdatum:
Gewenste plaatsing (per 1e of 16e van de maand)
Selecteer geboortedatum
Field is required!
Eerste keus:
Field is required!
Tweede keus:
U kunt een 2e keus aangeven voor het geval de 1ste keus dag(en) vanaf de plaatsingsdatum niet beschikbaar zijn. Uiteraard zorgen wij ervoor dat u over gaat naar de 1ste keus dag(en) op het moment dat deze beschikbaar kom(t)en.
Field is required!
Heeft u de Algemene Voorwaarden gelezen?
Field is required!
Bent u op de hoogte van onze tarieven?
Field is required!
Verstrekken gegevens
Field is required!
Ter info: ons pedagogisch beleid ligt ter inzage op kantoor of is hier te lezen
Eventuele op- en/of aanmerkingen:
Field is required!
Belangrijk!
Het inschrijfgeld bedraagt € 22,50 en dit kunt u voldoen op rekeningnummer NL61INGB0660557282 t.n.v. Kinderopvang 't Woudlopertje in Nieuw-Vennep. Dit inschrijfgeld is per gezinsadres, en hoeft dus eenmalig te worden voldaan. Voor volgende kinderen in een gezin hoeft dus niet nog een keer te worden betaald. Nadat wij uw betaling hebben ontvangen wordt uw inschrijving in behandeling genomen. Wanneer u uw inschrijving intrekt op het moment dat u nog op de wachtlijst staat, wordt het inschrijfgeld niet geretourneerd. Deze inschrijving geeft niet automatisch het recht op een plaats. De overeenkomst tot opvang ontstaat op het moment dat het plaatsingsbewijs getekend is.

De opzegtermijn voor beëindiging van de overeenkomst bedraagt één maand en gaat één maand voor plaatsing in. De opzegging dient schriftelijk te geschieden. Vanaf één maand na ingangsdatum hebben beide partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke opzegging te beëindigen met inachtneming van de opzegtermijn.

** 't Woudlopertje is verplicht de Belastingdienst inzage te geven in de administratie zodat deze gekoppeld kan worden aan de administratie van de Belastingdienst. Om deze reden vragen wij de BSN nummers van u en uw kind en deze registreren wij bij uw gegevens. Dit is vastgelegd in de Algemene Wet Inkomensafhankelijke Regelingen (AWIR). Uw gegevens zullen binnen 't Woudlopertje strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Vragen over
Kinderopvang
‘t Woudlopertje?

Heeft u vragen over ons kinderdagverblijf? Neem dan gerust contact met ons op!

Contact >
Back To Top