Ga naar hoofdinhoud

Plaatsing

MM slash DD slash JJJJ
Dagen

Kind

Kind(Vereist)
MM slash DD slash JJJJ

Ouder(s)/verzorger(s)

Ouder/verzorger 1(Vereist)
MM slash DD slash JJJJ
Adres(Vereist)
Ouder/verzorger 2(Vereist)
MM slash DD slash JJJJ
Adres (Alleen invullen indien afwijkt van ouder 1)

Gezinssamenstelling

Het gezin bestaat uit(Vereist)
MM slash DD slash JJJJ
MM slash DD slash JJJJ
MM slash DD slash JJJJ
MM slash DD slash JJJJ
MM slash DD slash JJJJ

Noodnummers

Ophalen

In geval van scheiding

Bijzonderheden rondom gezin

Ontwikkelingsgegevens (taal)

Welke taal (talen) wordt er thuis gesproken?(Vereist)

Sociaal/emotioneel

Spel

Motoriek

Wordt uw kind behandeld door een fysiotherapeut?(Vereist)

Voeding

Krijgt uw kind speciale (dieet) voeding?(Vereist)
Zijn er allergieën bekend?(Vereist)
Heeft uw kind een vast voedingsschema?(Vereist)
Mag uw kind zoetigheid (Bijv. jam/stroop/traktatie)(Vereist)

Waaruit drinkt uw kind?(Vereist)

Slapen

Heeft uw kind een vast slaapritme?(Vereist)
Waarmee slaapt uw kind?(Vereist)

Medische gegevens / medische bijzonderheden

Huisarts(Vereist)
Specialist (indien van toepassing)
Is er sprake van ziekten/bijzonderheden?(Vereist)
Is uw kind onder medische behandeling?(Vereist)
Heeft uw kind regelmatig terugkerende klachten en/of ziekten(Vereist)
Is er sprake van medicijngebruik?(Vereist)
Is op basis van bovenstaande gegevens een formulier toedienen geneesmiddelen getekend?(Vereist)

Algemene informatie

Maakt uw kind gebruik van nog een andere vorm van opvang?

Inentingen

Volgt uw kind het landelijk vaccinatieprogramma?(Vereist)
U bent bekend met het verhoogde risico en de eigen verantwoordelijkheid bij het niet inenten van uw kind?(Vereist)

Opmerking

U bent bekend met:

Onze huisregels(Vereist)
In- en uitrit terrein, schoenhoesjes, labelsysteem, etc.
Het pedagogisch beleid(Vereist)
Pedagogisch handelen
Het protocol ziektebeleid(Vereist)
Paracetamolgebruik, koorts, wering a.d.h.v. beleid GGD
De klachtenprocedure(Vereist)
Weg van de klacht (pm -> management -> interne klachtencommissie -> externe klachtencommissie)
Onze communicatiekanalen(Vereist)
Ouderportaal, mail, oudercommissie
Het vervoer en bewaren borstvoeding(Vereist)
Ondertekend door(Vereist)
Back To Top