skip to Main Content

Gedeeltelijk geopend in verband met Coronavirus

Vanaf 11 mei mogen wij weer gedeeltelijk onze deuren openen. Het kinderdagverblijf gaat volledig open, de naschoolse opvang start ter aanvulling op het basisonderwijs.

Het is tijdelijk mogelijk om de opvangdag(en) van uw kind te wisselen zodat de opvang aansluit op de basisschool.

Gedeeltelijk geopend in verband met Coronavirus

Vanaf 11 mei mogen wij weer gedeeltelijk onze deuren openen. Het kinderdagverblijf gaat volledig open, de naschoolse opvang start ter aanvulling op het basisonderwijs.

Het is tijdelijk mogelijk om de opvangdag(en) van uw kind te wisselen zodat de opvang aansluit op de basisschool.

Onze regeling m.b.t. Corona

De komende tijd zijn wij extra alert op de gezondheid van de kinderen. Wanneer u uw kind bij ons komt brengen mag uw kind absoluut geen ziekteverschijnselen (hoesten, verhoging, neusverkoudheid, keelpijn, koorts etc.) hebben. Inmiddels is hieraan toegevoegd dat wanneer één van de overige gezinsleden koorts heeft, het hele gezin niet naar buiten mag. Het kind wat misschien niet ziek is, kan dan niet gebracht worden.

Ouders die gebruik moeten maken van de noodopvang verzoeken wij om dit tijdig aan ons door te geven. Wanneer uw kind van de noodopvang gebruik maakt en in de basisschoolleeftijd is, dan zal hij/zij door ons na schooltijd van school opgehaald worden.

Deze maatregelen worden genomen om het risico op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te maken, we vertrouwen dan ook op uw begrip en medewerking in deze voor ons allen vervelende situatie.

 

Met vriendelijke groeten,

Lydia Wever
Manager kinderopvang ‘t Woudlopertje

Onze regeling m.b.t. Corona

De komende tijd zijn wij extra alert op de gezondheid van de kinderen. Wanneer u uw kind bij ons komt brengen mag uw kind absoluut geen ziekteverschijnselen (hoesten, verhoging, neusverkoudheid, keelpijn, koorts etc.) hebben. Inmiddels is hieraan toegevoegd dat wanneer één van de overige gezinsleden koorts heeft, het hele gezin niet naar buiten mag. Het kind wat misschien niet ziek is, kan dan niet gebracht worden.

Ouders die gebruik moeten maken van de noodopvang verzoeken wij om dit tijdig aan ons door te geven. Wanneer uw kind van de noodopvang gebruik maakt en in de basisschoolleeftijd is, dan zal hij/zij door ons na schooltijd van school opgehaald worden.

Deze maatregelen worden genomen om het risico op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te maken, we vertrouwen dan ook op uw begrip en medewerking in deze voor ons allen vervelende situatie.

 

Met vriendelijke groeten,

Lydia Wever
Manager kinderopvang ‘t Woudlopertje

Meer informatie
over Corona en
‘t Woudlopertje?

Heeft u vragen over ons kinderdagverblijf? Neem dan gerust contact met ons op!

Contact >

Meer informatie
over Corona en
‘t Woudlopertje?

Heeft u vragen over ons kinderdagverblijf? Neem dan gerust contact met ons op!

Contact >
Back To Top