skip to Main Content

Sluiting in verband met coronavirus

Op dinsdag 31 maart heeft de overheid besloten om alle kinderopvangcentra te sluiten tot en met 28 april.

Deze sluiting geldt voor iedereen, uitgezonderd voor kinderen waarvan ouders werken in één van de cruciale beroepsgroepen. Via deze link kunt u de lijst bekijken die is opgesteld welke beroepen hieronder vallen: Klik hier voor meer informatie.

Wij gaan er vanuit dat wanneer kinderen thuis kunnen worden opgevangen door één van de ouders, dit ook gebeurd. Er is dan geen noodopvang mogelijk.

Sluiting in verband met coronavirus

Op dinsdag 31 maart heeft de overheid besloten om alle kinderopvangcentra te sluiten tot en met 28 april.

Deze sluiting geldt voor iedereen, uitgezonderd voor kinderen waarvan ouders werken in één van de cruciale beroepsgroepen. Via deze link kunt u de lijst bekijken die is opgesteld welke beroepen hieronder vallen: Klik hier voor meer informatie.

Wij gaan er vanuit dat wanneer kinderen thuis kunnen worden opgevangen door één van de ouders, dit ook gebeurd. Er is dan geen noodopvang mogelijk.

Onze regeling m.b.t. Corona

Kunt u echt niet anders en wilt u uw kind bij ons brengen, dan mag uw kind absoluut geen ziekteverschijnselen (hoesten, verhoging, neusverkoudheid, keelpijn, koorts etc.) hebben. Inmiddels is hieraan toegevoegd dat wanneer één van de overige gezinsleden koorts heeft, het hele gezin niet naar buiten mag. Het kind wat misschien niet ziek is, kan dan niet gebracht worden.

Ouders die gebruik moeten maken van de noodopvang verzoeken wij om dit tijdig aan ons door te geven. Wanneer uw kind van de noodopvang gebruik maakt en in de basisschoolleeftijd is, dan zal hij/zij door ons na schooltijd van school opgehaald worden.

Inmiddels is vanuit de overheid een bericht gekomen dat de kosten die u gemaakt hebt d.m.v. uw eigen bijdrage gedurende de periode van sluiting vergoed zullen worden. Zodra bekend is hoe één en ander verrekend zal worden, zullen wij u hierover informeren. Meer informatie hierover kunt u vinden via deze link.

Deze maatregelen worden genomen om het risico op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te maken, we vertrouwen dan ook op uw begrip en medewerking in deze voor ons allen vervelende situatie.

Met vriendelijke groeten,

Lydia Wever

Manager kinderopvang ‘t Woudlopertje

Onze regeling m.b.t. Corona

Kunt u echt niet anders en wilt u uw kind bij ons brengen, dan mag uw kind absoluut geen ziekteverschijnselen (hoesten, verhoging, neusverkoudheid, keelpijn, koorts etc.) hebben. Inmiddels is hieraan toegevoegd dat wanneer één van de overige gezinsleden koorts heeft, het hele gezin niet naar buiten mag. Het kind wat misschien niet ziek is, kan dan niet gebracht worden.

Ouders die gebruik moeten maken van de noodopvang verzoeken wij om dit tijdig aan ons door te geven. Wanneer uw kind van de noodopvang gebruik maakt en in de basisschoolleeftijd is, dan zal hij/zij door ons na schooltijd van school opgehaald worden.

Inmiddels is vanuit de overheid een bericht gekomen dat de kosten die u gemaakt hebt d.m.v. uw eigen bijdrage gedurende de periode van sluiting vergoed zullen worden. Zodra bekend is hoe één en ander verrekend zal worden, zullen wij u hierover informeren. Meer informatie hierover kunt u vinden via deze link.

Deze maatregelen worden genomen om het risico op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te maken, we vertrouwen dan ook op uw begrip en medewerking in deze voor ons allen vervelende situatie.

Met vriendelijke groeten,

Lydia Wever

Manager kinderopvang ‘t Woudlopertje

Meer informatie
over Corona en
’t Woudlopertje?

Heeft u vragen over ons kinderdagverblijf? Neem dan gerust contact met ons op!

Contact >

Meer informatie
over Corona en
’t Woudlopertje?

Heeft u vragen over ons kinderdagverblijf? Neem dan gerust contact met ons op!

Contact >
Back To Top